До:
От::
Относно:
Бележки:
 
Captcha
Въведи кода от картинката
 

публична защита на дисертационен трудПубличната защита на дисертационния труд на ас. Светослав Малчев ще се проведе на 09.09.2016 г. от 10:30 ч. в голямата зала на Института по овощарство - Пловдив
тук