До:
От::
Относно:
Бележки:
 
Captcha
Въведи кода от картинката
 

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМИнститут по овощарство - Пловдив е организатор на ІІІ Международен симпозиум на дивите родственици при градинските култури, провеждан под егидата на Международната организация по градинарство (ISHS).