Автобиография - Христина Якова Кутинкова

АВТОБИОГРАФИЯ

Име

Христина Якова Кутинкова


Място на раждане

гр.Пловдив , България

 

 

Образование:

1978г. лозаро- градинарство , ВСИ – Пловдив

 

 

Работна характеристика:

Институт по овощарство, н.с. I ст. – 1990 г.

 

Институт по овощарство, н.с. II ст. Д-р –1984 г.

 

2000г. – Институт по овощарство, ст.н. II ст.

 

ИО, ксн – 1984 г.

 

 

Научна област

феромонна комуникация, биологичен контрол, ябълков плодов червей, листоминиращи молци, интерирана растителна защита

 

 

Езици

Руски, Английски, Немски