Автобиография - Стефан Иванов Гандев

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

 

Име:

Гандев, Стефан Иванов

Дата на раждане

07 август 1962

Място на раждане:

Сливен, България

Служебен адрес:

Домашен адрес:

4004, Пловдив, ул. „Остромила” № 12

4002, Пловдив, ул. Владивосток” 12

тел:

+359 32 69 23 49

тел:

+ 359 899 827 607

E-mail:

instov@abv.bg

E-mail:

s.gandev@abv.bg

Образование:

Аграрен Университет, висше, лозаро-градинарство 1987 г.

Квалификация:

Институт по овощарство – Пловдив - асистент 1988 г.
Институт по овощарство – Пловдив - доктор 2000 г.
Институт по овощарство – Пловдив - доцент  2012 г.
Институт по овощарство – Пловдив - доктор на науките 2015 г. 
Институт по овощарство - Пловдив - професор 2017 г.

Институт по овощарство – Пловдив – директор от 2012 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Орех, ябълка, системи на формиране и резитба, растеж и плододаване, размножаване на орех, селекция на орех

Членство в научни и професионални организации:

Член на:

-          International Society for Horticultural Science
-          Научно-технически съюз на специалистите по земеделие

Участие в научни комитети на международни форуми:

-          II International symposium on wild relatives of subtropical and temperate fruit and nut crops 07-l2th April 2014 BAKU/Azerbaijan
-          EUFRIN Plum and Prune Working Group Meeting, Skopelos island, Greece, August 20-21, 2015
-          International Symposium on Role of Plant Genetic Resources on Reclaiming Lands and Environment Deteriorated by Human and Natural Action’   Iran,16-20 May 2016

Организатор на международни форуми:

-          III International symposium on wild relatives of subtropical and temperate fruit and nut crops, Bulgaria, 2018

Участие в редакционни колегии на научни списания, рецензии

-          Член на редакционната колегия на Acta Horticulturae, 1139, 2015
-          Член на редакционната колегия на списание. „Растениевъдни науки”
-          Член на редакционната колегия на Journal of Mountain Agriculture on the Balkans

Рецензии на статии в наши и международни научни списания:

Acta Horticulturae, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Agricultural Science and Technology, Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, Kuwait Journal of Science, Plant Science, Journal of Horticultural Research


Чужди езици:

Английски
Руски

Специализации (от дата до дата, институция, страна):

- 01.10.1993 – 04.01.1994 г. Royal Research Station of Gorsem – Belgium. Три месечна специализация на тема: Системи на формиране и резитба на семковите овощни видове.

- 01.07.2003 – 31.07.2003 Centro di ricerca per la frutticoltura – Roma, Italy. Едномесечна специализация на тема: Отглеждане и размножаване на обикновен орех (Juglans regia L.)

Рецензии на дисертации, хабилитации и технологии:

Конкурс за получаване на академичната длъжност "Професор" – 2 бр.
Конкурси за получаване научното звание (академичната длъжност) „Доцент” - 2 бр.
Оценяване на дисертационни трудове за придобиване на ОНС "Доктор" - 1 бр.
Рецензент на технология – 1 бр.

Публикации

Общ брой - 93
3 монографии (на български)
1 книга (на английски )

Цитирания:

Общо – 149

-          109 (в международни)   41 (в български)  списания, дисертации, монографии

Член на Консултативни съвети и Международни комисии

-           Член на Консултативния съвет по овощарство към Министъра на земеделието и храните в Република България
-           Член на комисията „Семкови и костилкови плодове“ към Международната организация по градинарска наука
-           Член на комисията „Генетични ресурси при растенията“ към Международната организация по градинарска наука
-   Представител на България в Съвета на Международната организация по градинарство

Председател на заседания в Международни научни симпозиуми

-           ІV-ти Международен научен симпозиум ‚Agrosym‘ 2013; 3-6 октомври, 2013, Босна и Херцеговина
-           ІІ-ри Международен симпозиум за дивите родственици на  тропичните и субтропичните плодове и орехоплодни култури; 07-12 април 2014 г., Баку, Азербайджан
-          ІІІ Балкански симпозиум по овощарство, Белград, Сърбия, 15-19 септември 2015
-          10th Annual International Conference on Agricultural Research 10-13 July 2017, Athens, Greece

Членство в редколегии

Сп. „Растениевъдни науки”
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans

Технологии и патенти

Технология за отглеждане на орех ( Juglans regia L.)

Орехов сорт „Васден”

Научни награди

2015 г. Диплом от съюза на изобретателите в България
2018 г. Диплом от Международен панаир Пловдив за разработката „Технология за отглеждане на орех“,